Liên hệ

Địa chỉ:

53 Trương Định – P Trần Phú - TP. Quảng Ngãi.

Số điện thoại:

(0255) 3819698 - 0983 284 294

Email:

psc@phusico.com.vn

Công ty đầu tư phát triển công nghệ phú sĩ

(0255) 3819698